یكی از آثار بسیار زیبا و نفیسی كه در زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شد، مسجد ایلچی است كه به لحاظ وجود خطوط بنائی بسیار زیبا و تزئینات پر كار، از بناهای مشهور این دوران محسوب می‌شود. علت نام‌گذاری این مسجد، این است كه دختر نیكوكار یكی از صاحب منصبان شاه سلیمان به نام حكیم نظام الدین محمد كه ملقب به ایلچی بوده، این مسجد را بنا نهاده است. در بالاي سكوهای این بنا و همچنين در داخل مقرنس هاي سر در آن، خطوط بنائي به چشم مي‌خورد كه در آن‌ها، استاد سازنده‌ی مسجد به نام محمد علي بن استاد علي بيك، معرفي شده است.

رزرو هتل اصفهان