راههاي دسترسی:

در 50 کیلومتري شمال شهرستان اهر، شهرستان کلیبرقرار دارد-راه دسترسی به دژ از سه سو می باشد. 1 -گذرگاه دژ 1/ دره سی که در جنوب دژ بوده و گذري دشوار می باشد. 2-گذرگااه هتل بابک که کمی بالاتر از روستاي شجاع آباد است. 3-گذرگاه ییلاق که 5 کیلومتر از گذر را می توان با خودرو پیمود که نسبت به دو گذر دیگر بهتر است.

دژ بابک با نامهاي بذ، قلعه و قصر جمهور در بالاي کوهی به بلنداي 2300 متر، در نزدیک به سه کیلومتري شهر کلیبر و در روستاي شجاع آباد قرار دارد. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده و نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر خرمدینان، گرفته است. شخصیت بابک براي آنهایی که تاریخ می خوانند
جذاب و قابل احترام است و هرساله در سالروز تولدش که 15 تیرماه است دوستدارانش پاي قلعه مراسم بزرگ داشتی می گیرند که اغلب با دخالت نیروهاي فشار برهم می خورد.

بناي دژ جمهور یا دژ بذ شامل قلعه و قصر، بر فراز قله اي است که پیرامون آن را دره هایی به ژرفاي 400 تا 600 متر فراگرفته است. تنها از یک راه تنگ و دشوار می توان به این دژ راه یافت .

قبل از رسیدن به دروازه قلعه و ورود به بناي مستحکم دژ باید از معبري عبور کرد که به صورت دالانی است و از سنگ هاي منظم طبیعی شکل گرفته و تنها گنجایش عبور 1 نفر را دارد و دو نفر به سختی می توانند از آن بگذرند.فاصله این معبر تا باروي قلعه در حدود 200 متر است و مقابل آن قرار دارد. از همین نقطه است که صعوبت راه و ابهت خاص این قلعه رفیع و موقعیت خیره کننده آن بیننده را به اعجاب وا می دارد.

امتداد بصري معبر در نهایت به دروازه قلعه ختم می شود و دقیقاً در راستاي آن قرار دارد که باعث می شود ورود هر تازه وارد و سپاهی و غیره از طریق دو برج دیده بانی در سمت دروازه ورودي قابل رؤیت باشد.  براي نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلی است و از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد.

با گذر از دروازه ورودي و پشت سر گذاشتن بارو، جهت رسیدن به دژ اصلی باید از گذرگاهی باریک که حدود 100 متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه دارد گذشت تا به مدخل ورودي قلعه رسید، مسیري صعب العبور که از یک سمت مشرف به دره اي است با جنگل هاي تنک و ژرفایی در حدود 400 متر که به صورت تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه دارد.

در تکیه گا ه هاي طبیعی این دیواره ها و 4 جهت بنا 4 جایگاه براي دیده بان ها به صورت نیمه استوانه ساخته شده است. اینها مقر کوه بانیه ها و سربازانی است که هر جنبنده اي را تا کیلومترها دورتر، از فراز دره ها و کوهپایه ها زیر نظر می گرفتند.پس از صعود، براي ورود به دژ اصلی از مدخل دیگري با پلکان هایی نامنظم باید عبور کرد. طرفین مدخل دژ، به وسیله دو ستون کاذب مشخص شده است.

بناي دژ که دو طبقه و سه طبقه است، پس از ورودي قرار گرفته است و پس از آن تالار اصلی وجود دارد که اطراف آن را 7 اتاق فرا گرفته است، اتاق هایی که به تالار مرکزي را دارند. در قسمت شرقی دژ تأسیسات دیگري مرکب از اتاق ها و آب انبارها ساخته شده است؛ سقف آب انبارها با طاق جناغی و گهواره اي استوار شده اند.

محوطه داخلی آنها نیز به وسیله نوعی ساروج غیر قابل نفوذ گردیده و به هنگام زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و هنگام مضایق و محاصره ها از آب آنها استفاده می شده است.در سمت شمال غربی دژ پلکان هایی سرتاسري وجود داشته که اکنون ویران شده و قسمت هایی از آن بیرون خاك است و تنها راه صعود به بخش هاي مرتفع تر بناست.

از آثار معماري و برخی از سنگ هاي زبره تراش و روش چفت و بست سنگ ها و ملات ساروج و اندود دیوارها از نوعی گچ و خاك می توان دریافت که ساختمان این دژ و قلعه در روزگار اشکانیان و بخصوص ساسانیان ساخته شده است.این دژ در قرون دوم و سوم و تا چند قرن پس از آن مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته و تغییراتی در آن به وجود آمده و الحاقاتی در بنا ایجاد شده است.اشیا و ابزاري که از قلعه بابک به دست آمده، سفالینه هاي منقوش و لعاب خورده است که یک دوره استقرار تا اوایل قرن هفتم هجري را نمایش می داد.

همچنین تعدادي سکه مسی کشف شده که برخی از آنها به علت ساییدگی و زنگ خوردگی فراوان غیرقابل خواندن است و در بین این سکه ها برخی مربوط به اتابکان آذربایجان و هزارسیبان (قرون ششم و هفتم هجري) هستند.به لحاظ سوق الجیشی موقعیت استقرار بنا بر فراز قله به گونه اي ست که 20 نفر سپاهی قادر بودند هجوم یک سپاه صد هزار نفري را مانع شوند و تلفاتی هم نداشته باشند .چون تیر و کمان و اسلحه معمول زمان به سربازان و مستحفظانی که بر بلندي موضع می گرفتند به جهت بعد مسافت بی تاثیر بودند.

در نهایت بابک خرمدین پس از 22 سال مبارزه با عباسیان و با خیانت افشین سردار خائن ایرانی توسط معتصم کشته شد و قلعه به تصرف عباسیان درآمد..قلعه بابک در سال 1345 با شماره 623 در لیست آثار ملی، تاریخی و فرهنگی ایران ثبت شد و مرمت آن از سال 1376 توسط اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی آغاز شد. باتوجه به این که قلعه بابک در منطقه اي کوهستانی واقع شده، بهترین زمان بازدید از آن فصل گرماست، اما نه خیلی گرم چون مسیر پیاده روي زیادي دارد و پیاده روي در گرما هم کاریست بسیار طاقت فرسا. از فروردین تا اوایل خرداد و همچنین از شهریور تا مهر بهترین زمان سفر است.

منبع : صد جائی که در ایران باید دید / جمع آوري و تالیف: کورش مقصودي


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان