میدان عتیق، میدان کهنه یا سبزه میدان که امروزه با نام میدان امام علی شناخته می شود، جاذبه ای تاریخی در مرکز شهر اصفهان می باشد که از گذشته های دور به صورت ذوزنقه و مستطیل بوده است و از احیای سبزه میدان با مسجد جامع ایجاد می گردد. این میدان پیش از صفویه و در دوران سلجوقیان، میدان و مرکز اصلی شهر اصفهان بود. بازار ذغال فروش ها که امروزه به همین نام شناخته می شود، در دوران سلجوقیان هسته ی اصلی میدان عتیق بوده است.

 

Atiqh Square or Atigh Square or Kohneh Square or Sabzeh Meydan, now known as Imam Ali Square, is a historic attraction in the center of Isfahan that has been trapezoidal and rectangular since ancient times and was created reviving the Sabzeh Meydan with Jame Mosque. It was the main square and center of Isfahan before the Safavid era and during the Seljuks era. The coal market that now known as the “Baazar-e Zoghal Foroushhan”, was the main core of the Atiqh Square during the Seljuks era.

ساحة عتيقة ، ميدان قديم أو سبزة ميدان التی تعرف اليوم باسم ساحة الإمام علي . هی جاذبية تاريخية في وسط مدينة أصفهان التی قد كان بشکل ذوزنقة ( شبه منحرف ) و مستطيل من العصور القديمة . ويتم إنشاؤه من إحياء سبزه المیدان مع مسجد جامع .

كانت الساحة قبل العصر الصفوي في عهد السلجوق الساحة و المرکز الرئیسیة مدینة أصفهان . بائعو الفحم یعروفون اليوم بالاسم نفسه . قد كان الجوهر الرئیسیة المیدان القديم في عهد السلاجقة.

رزرو هتل اصفهان