خانه ارسطويي
اين خانه که هم اکنون خانه هنرمندان و خوشنويسان مي باشد بعد از چهارراه هشت بهشت به طرف ميدان قيام در ضلع شرقي خيابان نشاط و در کوچه قصر منشي بعد از ساختمان مسجد قصرمنشي واقع گرديده است اين خانه که از ساخته هاي دوره قاجاريه مي باشد داراي سرسراي وسيعي است که برروي کوچه مجاور ساخته شده و اين معبررا مسقف نموده است.
در بدو ورود بدين خانه بعد از درب چوبي دو لنگه اي که به تازگي نصب شده است به دوهشتيه تو در تو مي رسيم که داراي نورگيري بر فراز خود مي باشند. يکي از اين هشتي ها توسط راه پله اي به پشت بام و به بيرون خانه که همان سرسراي روي کوچه است منتهي مي شود و هشتي ديگر توسط راهرويي باريک به حياط خانه که پايين تر از هشتي است ختم مي گردد.
در ضلع غربي حياط شاه نشين کوچکي با سقفي نسبتا کوتاه با تزئينات گچ بري و آيينه کاري و با نقاشي ها و رنگ آميزي ديواره ها مشاهده مي شود و در سه طرف اتاق هاي طنابي و کشيده با 6 درب و پنجره در هر طرف سه سري خانه را تکميل مي نمايد از اره هاي ديواره هاي بيروني خانه با سنگ پارسي و در بالاتر به اشعاري مي رسيم که به شکل زيبايي برروي ديوار ها و جرزها گچ بري شده اند در هر طرف اتاق هاي نشيمن و سه دري و در ضلع شرقي شاه نشيني که به اصطلاح جزو اندروني خان محسوب مي شده و بيرون خانه در گوشه اي از پشت بام واقع گرديده است.
آدرس :

اصفهان، خيابان نشاط ، بعد از خيابان هشت بهشت، كوي قصر منشي

منبع”سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان