نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اخباری

قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ زندیه

آدرس خانه اخباری کاشان : اصفهان، اصفهان، کاشان، خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی، کوچه جنب تکیه سر سنگ

شماره ثبت ملی: 9146

تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰

خانه اخباری از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در کاشان است که قدمت آن مربوط به صفویه ـ زندیه می باشد و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ به شماره ثبت 9146 در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است. نشانی این اثر ملی تاریخی ثبت شده کاشان کاشان، خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی، کوچه جنب تکیه سر سنگ می باشد.

استان اصفهان دارای هزاران جاذبه طبیعی، بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی و حدود هزار و 850 مورد اثر ثبت شده ملی وجود دارد که هفت اثر آن دارای ثبت جهانی و به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده است.

هتل آفتاب اصفهان، میزبان شما برای بازدید از خانه اخباری کاشان

تلفن رزرو هتل:03135510600- 09135728352

آدرس هتل: اصفهان – خیابان آیت الله غفاری (زینبیه) – خیابان آزادی – کوچه شبنم

مسیریابی هتل آفتاب اصفهان (نقشه گوگل)

مسیریابی هتل آفتاب اصفهان ( نقشه ویز )

رزرو هتل اصفهان