راههاي دسترسی:

نوار شمالی کشور از آستارا در شمال استان گیلان تا گلیداغ در غرب استان گلستان یک زیست منطقه در زیست بوم جنگل هاي مختلط پهن برگ حاشیه جنوبی دریاي خزر و کناره شمالی البرز به مساحت 55000 کیلومتر مربع و حدود %7مساحت ایران است که در کتاره جنوبی و جنوب باختري دریاي خزر در بخش هایی از 5 استان شمالی ایران قرار گرفته و در دو کشورِ ایران و جمهوري آذربایجان است.

این جنگل از منطقه پارك ملی هیرکان جمهوري آذربایجان آغاز و تا استان خراسان شمالی در ایران امتداد دارد. این جنگل با قدمت 25 تا 50 میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل هاي جهان به شمار می آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می شود. در آن زمان بیشتر مناطق معتدل شمالی کره زمین را اینگونه جنگل ها پوشانده بودند. در عصر یخبندان این جنگل ها کوچکتر شدند اما با پایان عصر یخبندان دوباره گسترش یافتند.
در این جنگل ها بیش از 3200 گونه گیاهی، 44 درصد آوندداران، 58 گونه پرنده، 58 گونه پستاندار از جمله پلنگ ایرانی زندگی می کنند. نزدیک هفت و نیم میلیون نفر در این جنگل ها زندگی می کنند.

این منطقه شامل پارك ملی آبشوران،ذخیرگاه ایالتی قزل آقاج،پارك ملی هیرکان در کشور آذربایجان
و 12 منطقه :پارك ملی گلستان( قدیمی ترین و بزرگترین پارك طبیعی وثبت شده کشور که بیش از 50 درصد از گونه هاي پستانداران کشور در این پارك زندگی می کنند) ، منطقه حفاظت شده جهان نما( سالم ترین و دست نخورده ترین جنگل هاي میان بند (محل زیست ببر و پلنگ ایرانی ،درجنگل هاي دامنه کوه شمال کشور در کردکوي گلستان) ، منطقه حفاظت شده البرز مرکزي(این منطقه بدلیل وضعیت طبیعی خود و نزدیکی به مراکز حکومتی مورد توجه حاکمان وقت بوده و بنا شدن قصر ها، تفرجگاهها و شکارگاههاي غنی در این ناحیه از ویژگیهاي آن است.)

منطقه حفاظت شده لیسار( در منطقه تالش که دریاچه نئور در آن قرار دارد)،منطقه حفاظت شده سیاه کشیم ( جنوبی ترین بخش تالاب انزلی، پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردونگه(در 95 کیلومتري جنوب ساري)، پناهگاه حیات وحش سمسکنده( جنوب شرقی ساري مرکز تکثیر و احیاي مرال در شرایط نیمه اسارت با تغذیه دستی و انسانی)، شبه جزیره میانکاله نکا(سالم ترین و بکرترین ساحل دریاي خزر که آسیب کمتري توسط بشر به آن وارد شده است)، پناهگاه حیات وحش دشت ناز( 29 کیلومتري ساري و محل تکثیر گوزن زرد ایرانی، پناهگاه حیات وحش سه کیله قسمت ده متري (معروف به خوفناك)، منطقه حفاظت شده خشکه داران( در تنکابن و جنگل جلگه اي و بکر از آخرین بازمانده هاي اکوسیستم هاي جنگلی جلگه اي شمال ایران ) ، قسمتهاي زیادي از منطقه هزارجریب نکا (شهرستان هاي بهشهر، نکاء، ساري و شرق سوادکوه ) )در ایران است.

در دهه هاي گذشته توسعه سریع عمرانی، چراي بی رویه، برداشت غیرقانونی از منابع جنگلی، ساخت وساز، تصرف غیرقانونی زمین ها، توسعه ناپایدار گردشگري، توسعه بی رویه کشاورزي، و آتش سوزي باعث تخریب این جنگل ها و از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوري آن شده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه عمران ملل متحد یک برنامه مشترك پنج ساله را براي حفظ تنوع زیستی این جنگل ها آغاز کرده اند.
در 14 تیر 1398 این جنگل ها بعنوان بیست و چهارمین مورد از میراث تاریخی و طبیعی ایران در فهرست یونسکو پذیرفته شد.رفتن به جنگل در همه طول سال دیدنی و روح افزا است.

منبع :صد جائی که در ایران باید دیدر/جمع آوري و تالیف: کورش مقصودي


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان