,

بریانی عشایر اصفهان

رستوران عشایر، در سال‌های اخیر یکی از بهترین رستوران‌های اصفهان بوده و علاوه بر غذاهای ایرانی؛ در زمینه‌ی کباب و بریان نیز به شهرت خاصی رسیده است. رستوران عشایر چهار شعبه در اصفهان دارد که بجز شعبه آتشگاه، شعبه های دیگر کباب و بریان سرو می …
,

قهوه خانه چاه حاج میرزا اصفهان

در گذشته، قهوه‌خانه‌ها علاوه بر مکانی برای استراحت و نوشیدن چای، محل تجمع گروهی نیز محسوب می‌شد. حاج محمدعلی خواجه که او را با عنوان حاج میرزا نیز می شناختند؛ عتیقه دوست و عتیقه‌شناس بود و به دلیل علاقه‌ی زیادی که به عتیقه‌جات و وسایل قدیمی د…